z cyklu "Pokalane Niepoczęcie" obrazki z tego cyklu były ostatnio na wystawie Hybryda . Obok prace Maćka Skobla.

Pokalane niepoczęcie – cykl, w którym zastanawiam się nad własnymi świętościami, nad tym, dlaczego Matka Boska ma być ważniejsza od mojej własnej, dlaczego Boże Ciało należy czcić bardziej niż to, z którym obcujemy na co dzień. Zadaje pytania czy tego typu świętokradztwo oraz inne niż religijne priorytety są grzechem, jak również o to na ile świętość może funkcjonować bez grzechu, a dobro bez zła.