Pracuję nad nowymi cyklami, więcej zdjęć można znaleźć na Facebooku.
self-portrait                                                                                                            40x 50 cm